Repensar la funció dels centres socials (textos de l'estat espanyol)

Us presentem alguns textos d'interès al voltant de la necessitat de reflexionar les pràctiques polítiques dels centres socials metropolitans. Hem escollit tres articles que corresponen a diferents realitats geogràfiques (Barcelona, Saragossa i Madrid) però que com veureu mantenen coincidències en elements de diagnòstic i propostes d'intervenció. A més a més, tots tres han estat escrit per persones que han participat del moviment de centres socials de les seves respectives ciutats.

Hache, Alex Estudi de terreny per a la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona) sobre les relacions i representacions entre el movimient per a l'okupació i el movimient d'associacions de veïns.

(Edició en castellà) (Edició en francès)

Resum: la investigadora activista Alex Hache analitza quines possibles relacions poden establir-se entre el moviment d'ocupació i l'associacionisme veïnal basant-se en l'anàlisi de les representacions i discursos emergents d'un seguit d'entrevistes semi-estructurades realitzades a representants d'associacions de veïns.

Dieste Hernández, Jorge & Pueyo Campos, Ángel "Procesos de regeneración en el espacio urbano por las iniciativas de autogestión y okupación"

Resum: En aquest article Jorge Dieste i Ángel Pueyo participants al taller d'Història, espai de debat que participa del CSA 4.5.1 exposen partint de l'experiència d'okupació a Saragossa com el moviment d'ocupació d'habitatges suposa una alternativa de rehabilitació i regeneració d'edificis abandonats dotant-los d'una funció social en benefici de la comunitat, generant activitats d'utilitat pública.="

López, Silvia "Apuntes feministas desde y más allá de los espacios okupados"

Resum: Reflexió de l'Escalera de la Karakola des d'una perspectiva feminista sobre els processos d'agregació social i política generats a partir dels centres socials okupats, els límits i potencialitats que contenen, així com el procés engegat pel col·lectiu per aconseguir la cessió d'un espai autogestionat.

Tags: