La crisi com a oportunitat: Cooperatives d’habitatge, una alternativa real

Dijous 25 de juny – 19h
Espai Social Magdalenes

La crisi hauria de ser una oportunitat per canviar el model econòmic habitacional, basat en la construcció indiscriminada i la propietat privada de l'habitatge, que ha protagonitzat l'inflament i posterior esclat de la bombolla immobiliària. Això interpel·la especialment als col·lectius i organitzacions que apostem per la transformació social, i més en concret les apostes pel cooperativisme, com a proposta de donar resposta col·lectiva a necessitats bàsiques sense cedir al xantatge del mercat.
En els darrers anys associacions de veïns i sindicats han creat habitatge social a través de cooperatives, però quasi sempre en règim de propietat privada. Altres col·lectius han començat a plantejar que, més enllà de la tradicional opció entre lloguer i compra, existeixen altres models, com la cessió d'us.
Un altre habitatge, no especulatiu, estable i digne, és possible?
 
 
Debat amb:

Albert Recio, Vicepresident de la FAVB
Pep Miró, Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya
Raül Robert, Sostre Cívic
Ada Colau, Espai Social Magdalenes
 
Tags: